Generalforsamling

Bestyrelsen i Strategic Investments A/S har d. 25. marts 2020 indkaldt til ordinær generalforsamling d. 16. april 2020 kl. 17.00 hos Mazanti-Andersen Korsø Jensen Advokatpartnerselskab, Amaliegade 10, DK-1256 København K.

 

Idet Coronavirus-situationen fortsætter med at udvikle sig, overvåger vi udviklingen nøje, herunder anbefalinger fra relevante sundhedsmyndigheder vedrørende store sammenkomster.

Forudsat et forsamlingsforbud ikke umuliggør dette og en generalforsamling kan gennemføres på forsvarlig vis har bestyrelsen besluttet at afholde ordinær general­forsamling som oprindeligt planlagt. Såfremt den efterfølgende udvikling umuliggør dette vil bestyrelsen søge at afholde generalforsamlingen elektronisk. Såfremt dette bliver nødvendigt vil yderligere information herom tilgå aktionærerne.

Bestyrelsen henleder samtidig opmærksomheden på muligheden for at indsende brevstemme eller afgive afkrydsningsfuldmagt eller general fuldmagt til bestyrelsen i stedet for at deltage i generalforsamlingen. 

På dagen for indkaldelsen er aktiekapitalens størrelse DKK 174.000.000,00 fordelt på 348.000.000 stk. aktier á DKK 0,50. Hvert aktiebeløb på DKK 0,50 giver én stemme. Selskabet ejede på indkaldelsestidspunktet 10.523.262 stk. egen aktier og det samlede antale cirkulerende aktier og stemmer i selskabet var dermed 337.476.738 stk.

 

Dagsorden og de fulde forslag kan downloades her

 

Tilmelding kan foretage via Strategic Investments A/S' Aktionærportal

 

Tilmelding via indsendelse af blanket her