Aktiekapitalen

Strategic Investments A/S’ aktiekapital er pr. 18. august 2016 på DKK 153.750.000 og er opdelt i 307.500.000 stk. aktier á nominelt DKK 0,50. Aktiekapitalen er ikke opdelt i aktieklasser.

Selskabets bestyrelse er i henhold til vedtægternes §12.1 og §12.2 i tiden indtil d. 30. maj 2018 bemyndiget til at udvide selskabets aktiekapital ad en eller flere gange således, at den samlede aktiekapital udgør nominelt DKK 500.000.000. Bestyrelsen kan træffe beslutning om at fravige fortegningsretten for eksisterende aktionærer forudsat aktierne tegnes til markedskurs.

 Følgende aktionærer ejer mere end 5% af selskabets aktiekapital og stemmer:

Aktionær Aktier, stk. Andel
Strategic Capital ApS 207.888.045 67,6%
Tika Holding A/S 19.300.000 6,3%
Øvrige aktionærer 80.311.955 26,1%
Aktiekapital i alt  307.500.000  100,0%

Selskabets bestyrelse er i henhold til vedtægternes §13.1 i tiden indtil d. 30. maj 2018 bemyndiget til at lade selskabet købe egne aktier op til 10% af aktiekapitalen til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på op til 10%.

Beholdningen af egne aktier fremgår af selskabets løbende rapportering.

D. 31. december 2016 udgjorde beholdningen af egne aktier 7.807.353 stk. aktier, svarende til 2,54% af aktiekapitalen.