Finanskalender

12. marts 2021             Årsrapport 2020

23. april 2021                Ordinær generalforsamling

23. april 2021                Delårsrapport, 1. kvartal 2021

27. august 2021            Delårsrapport, 1. halvår 2021

19. november 2021      Delårsrapport, 1-3. kvartal 2021

I tilknytning til ovenstående meddelelser offentliggør selskabet månedligt en opgørelse af den indre værdi af selskabets aktier. Meddelelse herom vil blive givet senest tre børsdage efter et måneds­skifte.

Selskabet udarbejder kun delårsrapporter, årsrapporter og øvrige selskabs­med­delelser m.m. på dansk.