Finanskalender

27. februar 2019          Årsrapport 2018

24. april 2019                Ordinær generalforsamling

24. april 2019                Delårsrapport, 1. kvartal 2019

8. august 2019               Delårsrapport, 1. halvår 2019

6. november 2019       Delårsrapport, 1-3. kvartal 2019

I tilknytning til ovenstående meddelelser offentliggør selskabet månedligt en opgørelse af den indre værdi af selskabets aktier. Meddelelse herom vil blive givet senest tre børsdage efter et måneds­skifte.

Selskabet udarbejder kun delårsrapporter, årsrapporter og øvrige selskabs­med­delelser m.m. på dansk.