Finanskalender

27. februar 2017          Årsrapport 2016

21. april 2017                Ordinær generalforsamling

21. april 2017                Delårsrapport, 1. kvartal 2017

28. juli 2017                  Delårsrapport, 1. halvår 2017

3. november 2017       Delårsrapport, 1-3. kvartal 2017

I tilknytning til ovenstående meddelelser offentliggør selskabet månedligt en opgørelse af den indre værdi af selskabets aktier. Meddelelse herom vil blive givet senest tre børsdage efter et måneds­skifte.

Selskabet udarbejder kun delårsrapporter, årsrapporter og øvrige selskabs­med­delelser m.m. på dansk.