Corporate governance

Komiteen for god selskabsledelse har siden 2001 udarbejdet og ajourført best practice anbe­falinger for god selskabsledelse i børsnoterede danske selskaber. I henhold til årsregnskabsloven skal alle børsnoterede selskaber, i de tilfælde hvor selskabet fraviger anbefalingerne redegøre nærmere herfor.

De anbefalinger, der er gældende for 2021 er fra december 2020. Anbefalingerne findes på komiteens hjemmeside www.corporategovernance.dk

Strategic Investments A/S fokuserer i sin selskabsledelse på at sikre en god og langsigtet forvaltning af aktionærernes midler. En forudsætning for dette er at udøve god corporate governance. Bestyrelsen i Strategic Investments A/S vurderer derfor løbende selskabets corporate governance, komiteens anbefalinger og best practice på området for god selskabsledelse.

Generelt følger Strategic Investments A/S komiteens anbefalinger, men selskabets bestyrelse har, med baggrund i selskabets begrænsede størrelse, dets aktivitet og organisering, valgt helt eller delvist at fravige komiteens anbefalinger på følgende områder:

  • Det anbefales at selskabet har en fast beredskabsprocedure i forbindelse med overtagelsesforsøg.
  • Det anbefales at selskabet har en politik for samfundsansvar og skattepolitik.
  • Det anbefales, at der vælges en næstformand for bestyrelsen.
  • Det anbefales, at ledelsesudvalgenes kommissorier offentliggøres på hjemmesiden.
  • Det anbefales, at selskabet har mulighed for at kræve tilbagebetaling af variable vederlag.
  • Det anbefales, at selskabet etablerer en whistleblower-ordning.

Det er bestyrelsens vurdering, at selskabets afvigelser i forhold til anbefalingerne om corporate governance er rimelige i forhold til selskabets størrelse, organisation og aktivitet.

Bestyrelsen har samlet kommentarer til samtlige komiteens anbefalinger, herunder forklaringer på, at selskabet på udvalgte områder har valgt at fravige anbefalingerne, i en corporate governance redegørelse, der er tilgængelig nedenfor.

Lovpligtig corporate governance redegørelse for 2013.

Lovpligtig corporate governance redegørelse for 2014.

Lovpligtig corporate governance redegørelse for 2015.

Lovpligtig corporate governance redegørelse for 2016.

Lovpligtig corporate governance redegørelse for 2017.

Lovpligtig corporate governance redegørelse for 2018.

Lovpligtig corporate governance redegørelse for 2019.

Lovpligtig corporate governance redegørelse for 2020.

Lovpligtig corporate governance redegørelse for 2021.

Politik for mangfoldighed

Vederlagspolitik