Direktion

Kim Haugstrup Mikkelsen

 

Nuværende ledelsesposter:

Hjemmehjælpen A/S, brestyrelsesformand

TK Development A/S, bestyrelsesmedl.

Københavns Håndbold A/S, direktør

ProInvestor ApS, bestyrelsesmedl. og direktør

Innogie ApS, bestyrelsesmedl.

NTR Holding A/S, bestyrelsesmedl.

Strategic Capital ApS, direktør

Strategic Venture Capital ApS, direktør

Nordic Wine Invest ApS, direktør

Nordic Sports Management ApS, direktør