Investor Relations

Aktiekapitalen

Strategic Investments A/S’ aktiekapital er på DKK 203.250.000 og er opdelt i 406.500.000 stk. aktier á nominelt DKK 0,50. Aktiekapitalen er ikke opdelt i aktieklasser.

Selskabets bestyrelse er i henhold til vedtægternes §12.1 og §12.2 i tiden indtil d. 15. december 2028 bemyndiget til at udvide selskabets aktiekapital ad en eller flere gange således, at den samlede aktiekapital udgør nominelt DKK 500.000.000. Bestyrelsen kan træffe beslutning om at fravige fortegningsretten for eksisterende aktionærer forudsat aktierne tegnes til markedskurs.

Selskabets bestyrelse er i henhold til vedtægternes §13.1 i tiden indtil d. 20.april 2028 bemyndiget til at lade selskabet købe egne aktier op til 10% af aktiekapitalen til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på op til 10%.

Følgende aktionærer ejer mere end 5% af selskabets aktiekapital og stemmer:

Aktionær Aktier, stk. Andel
Strategic Capital ApS 209.678.678 51,6%
Tika Holding A/S 42.000.000 10,3%
Egne aktier 8.323.262 2,0%
Øvrige aktionærer 146.881.193 36,1%
Aktiekapital i alt 406.500.000 100,0%