Om os

Strategic Investments A/S er et investeringsselskab, som er børsnoteret på Nasdaq.
Selskabet foretager investeringer i flere forskellige kategorier af værdipapirer.  
Vores målsætning er at skabe et langsigtet afkast på 10-15 % årligt. 

  • Vi er langsigtede investorer, men vi udnytter også kursudsving i værdipapirmarkedet til at optimere porteføljen – dette sker primært ved brug af derivater på amerikanske og tyske aktieindeks.  
  • Vores portefølje har hovedvægten placeret i danske og nordiske små og mellemstore virksomheder – det kan både være børsnoterede og unoterede selskaber. 
  • Vi placerer også en mindre andel af porteføljen i virksomhedsobligationer. 
  • Vi søger indflydelse på de langsigtede selskaber vi investerer i via dialog med ledelsen eller bestyrelsesposter – dette for at sikre aktionærvenlige tiltag. 
  • Porteføljeinvesteringerne foretages af vores investeringschef – Kim Mikkelsen – samt vores direktør – Jens Black.  
  • Kim er endvidere hovedaktionær i selskabet via 100 % ejerskab af Strategic Capital Aps.
  • Da Kim både er hovedaktionær og investeringschef har han i den grad stor interesse i at skabe de bedst mulige resultater for aktionærerne. Man kan populært sige, at Kim selv har hånden på kogepladen. Alle bestyrelsesmedlemmer har tillige investeret i selskabet – det synes vi er et sundt princip. 

Få nyheder direkte i din indboks

agreement-contract-handshake-approval

Investor Relations

chart-sales-profit-performance-analytics-graph

Top 5 Investeringer

person-man-identity-verified-approved-indian

Team