Team

Investeringsteamet består af erfarne investorer, og vi har sammensat teamet med en investeringschef, der supporteres af en dygtig analytiker, en der varetager markedsovervågning/handel samt en der er ansvarlig for risikostyringen. Teamet har arbejdet sammen i mange år, og på sigt vil teamet blive udvidet med yderligere medarbejdere.

Investeringsteam

Jens Black

Direktør

Jens har været vores direktør siden 2017. Ud over de ledelsesmæssige opgaver varetager Jens også markedsovervågningen, aktieanalyser samt handel. Jens har primært erfaring med aktieinvesteringer samt derivathandel. Jens har tidligere været ansat som senior equity trader hos SAXO Bank og har tillige været ansat hos SEB som aktieanalytiker. 

Kim H. Mikkelsen

Investeringschef

Kim er vores investeringschef og dermed ansvarlig for samtlige investeringer. Kim er endvidere majoritetsaktionær, og omdannede i 2013 selskabet fra en produktionsvirksomhed til et investeringsselskab. Kim har betydelig erfaring med handel med aktier, obligationer og derivater. Kim har tidligere været ansat hos Nordic Asset Management, SEB, RBS Greenwich Capital, Swiss Bank/UBS og Bikuben. Kim deltager i bestyrelsesarbejde i en del virksomheder med henblik på at øge værdiskabelsen til gavn for aktionærerne og Strategic Investments. Kim er HD (F) fra CBS.  

Christian Reinholdt

Aktieanalytiker

Christian har varetaget rollen som aktieanalytiker i Strategic Investments siden 2019. Christian er udelukkende fokuseret på danske aktier og har arbejdet med aktieinvesteringer siden 1996. De første 10 år hos Carnegie Investment Bank, og sidenhen hos SmallCap Danmark, hvor Christian var portfoliomanager i 14 år og de sidste 6 år som direktør for selskabet. Christian er cand. oecon fra Aarhus Universitet. 

Steffen Schouw

Risikoansvarlig

Steffen er ansvarlig for risikostyringen i Strategic Investments og varetager også rollen som CFO. Steffen har været med siden starten i 2013, hvor selskabet blev omdannet. Steffen har betydelig erfaring med aktieanalyse og risikostyring fra SmallCap Danmark.

Bestyrelse

Peter Ott

Bestyrelsesformand

Peter har været i bestyrelsen siden 2017. Peter er professionelt bestyrelsesmedlem, og har en lang karriere indenfor den finansielle sektor med fokus på ledelse, kapitalforvaltning, forretningsudvikling, investeringer og værdiskabelse. Peter har senest været bankdirektør for PFA Bank. Endvidere erfaring fra PFA Kapitalforvaltning, Nordic Asset Management, Alfred Berg Administration, ABN AMRO samt fondsmæglerselskaber. Peter er HD(F) fra CBS. 

Katja Nowak Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Katja har været med i bestyrelsen siden 2013. Katja er adm. Direktør for NOWACO A/S og har endvidere en række bestyrelsesposter i bl.a. TIKA Holding, som ejer mere end 10 % af Strategic Investments. Katja er endvidere formand for regnskabs- og revisionsudvalget. Katja er cand. IT fra Aarhus Universitet. 

Lars Stoltze

Bestyrelsesmedlem

Lars har været med i bestyrelsen siden 2013. Lars er advokat (L) og partner hos Mazanti-Andersen, og har endvidere en række bestyrelsesposter. Lars er endvidere Chief Legal Officer hos SteelSeries. Lars har en betydelig erfaring med M&A transaktioner, investeringer fra PE – og venture fonde samt compliance og corporate governance. Lars er jurist fra Københavns Universitet samt LL.M. fra Kings College i London.