Generalforsamling

Strategic Investments A/S (cvr. 71064719)

Har den 29. marts 2023 indkaldt til ordinær generalforsamling til afholdelse torsdag den 20. april 2023 kl. 16.00 hos:

Mazanti-Andersen Advokatpartnerselskab,

Amaliegade 10, DK-1256 København K.

Aktiekapital, stemmer m.v.

Aktiekapitalens størrelse er DKK 174.000.000,00 fordelt på 348.000.000 stk. aktier á DKK 0,50. Hvert aktiebeløb på DKK 0,50 giver én stemme.

Ejerbogsfører er ComputerShare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby.

Det pengeinstitut, der er udpeget af selskabet, er Ringkjøbing Landbobank A/S, Torvet 1, 6950 Ringkøbing, hvorigennem aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder.

Registreringsdato, adgangskort, stemmeret og fuldmagt

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingen. Registreringsdatoen er således d. 13. april 2023 kl. 23.59.

Aktionærerne kan rekvirere adgangskort og afgive brevstemme og fuldmagt via:

Selskabets aktionærportal her 

Udfyldelse og indsendelse af tilmeldings-/fuldmagts-/brevstemmeblanken her 

Blanketter skal være selskabet i hænde senest d. 14. april 2023 kl. 23.59 ved returnering til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby.

Adgangskort bliver udleveret ved indgangen til generalforsamlingen.