NAV steg fra 1,08 til 1,15 ca. 6,5% i august

Meddelelse nr. 17/2022 København d. 5. september 2022

Christian IX’s Gade 2, 2. DK-1111 København K Telefon: (+45) 38 40 15 50
CVR 71 06 47 19

Meddelelse nr. 17/2022: Indre værdi pr. 31. august 2022

DATO DKK
Seneste indre værdi 31-08-2022 1,15
Indre værdi 31-07-2022 1,08
Indre værdi 30-06-2022 1,01
Indre værdi 31-05-2022 1,05
Indre værdi (NB fragået dividende på DKK 0,02) 30-04-2022 1,10
Indre værdi 31-03-2022 1,09
Indre værdi 28-02-2022 1,00
Indre værdi 31-01-2022 1,03
Indre værdi 31-12-2021 1,07

Opgørelsen er baseret på samme regnskabspraksis som årsrapporten for 2021. Opgørelsen er ikke
revideret. Der tages forbehold for endelig opgørelse.

Med venlig hilsen Strategic Investments A/S