Investor Relations

Aktiekapitalen

Strategic Investments A/S’ aktiekapital er på DKK 174.000.000 og er opdelt i 348.000.000 stk. aktier á nominelt DKK 0,50. Aktiekapitalen er ikke opdelt i aktieklasser.

Selskabets bestyrelse er i henhold til vedtægternes §12.1 og §12.2 i tiden indtil d. 20. april 2023 bemyndiget til at udvide selskabets aktiekapital ad en eller flere gange således, at den samlede aktiekapital udgør nominelt DKK 500.000.000. Bestyrelsen kan træffe beslutning om at fravige fortegningsretten for eksisterende aktionærer forudsat aktierne tegnes til markedskurs.

Selskabets bestyrelse er i henhold til vedtægternes §13.1 i tiden indtil d. 16.april 2025 bemyndiget til at lade selskabet købe egne aktier op til 10% af aktiekapitalen til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på op til 10%.

Følgende aktionærer ejer mere end 5% af selskabets aktiekapital og stemmer:

Aktionær Aktier, stk. Andel
Strategic Capital ApS 209.295.545 60,1%
Tika Holding A/S 35.300.000 10,1%
Egne aktier 8.323.262 2,3%
Øvrige aktionærer 95.081.193 27,3%
Aktiekapital i alt 348.000.000 100,0%